GSciencia (2019) “Run4Life: como converter as augas domésticas en fertilizantes”. Article on online Galician Science portal. (in Galician)

GSciencia (2019) Run4Life_ como converter as augas domésticas en fertilizantes